Wereldwijde ransomware-aanval: 5 redenen voor een cyberverzekering


Vrijdag 12 mei 2017: de dag van de grootste ransomware cyberaanval ooit. Europol waarschuwt dat deze wereldwijde ransomware aanval nog grotere vormen gaat aannemen. Mutsaerts ziet dat steeds meer kantoren zich verzekeren tegen cyberrisico’s. Vijf argumenten waarom advocaten een cyberverzekering sluiten.

 1. Elk kantoor is groot genoeg voor cyberaanvallen
  Het gaat er niet om hoe groot je bent, maar hoe makkelijk het is je netwerk binnen te dringen. Gelegenheid maakt de dief, ook bij cybercrime. Ieder kantoor beschikt over klantgegevens of andere vertrouwelijke informatie, al betreft het alleen maar het eigen personeelsbestand. Ook draait het voor criminelen niet altijd om diefstal van gegevens. Zo vindt digitale afpersing met behulp van ransomware zoals afgelopen week, op grote schaal steeds frequenter plaats. Deze kwaadaardige software versleutelt data en eist losgeld voor het vrijgeven van de data.

 2. Cyberrisico's zijn niet verzekerd op de beroep­saansprakelijkheids­verzekering
  Cyberincidenten zijn geen beroepsfouten en de risico's hiervan zijn niet gedekt op een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering (BAV). Cyberverzekeringen bieden hierin wél uitkomst. Bijkomend voordeel van een cyberverzekering is de service en dienstverlening die je ontvangt op het moment dat er een cyberincident zich voordoet. Een gespecialiseerd crisisteam staat het kantoor bij om zo snel mogelijk weer up and running te zijn. In het kader van &slquo;behoorlijk bestuur&srquo; draagt een cyberverzekering ook bij aan beleidvorming en beschermt het de continuïteit van het kantoor.

 3. Bij een cyberincident kun je niemand aansprakelijk stellen
  Het is niet altijd te achterhalen wie verantwoordelijk is voor een cyberincident. Daarnaast is het de vraag of er direct een claim kan worden neergelegd. Reputatieschade, door bijvoorbeeld een datalek, is lastig kwantificeerbaar en hackers zijn veelal onvindbaar. Ook het inschakelen van een externe netwerkbeheerder vrijwaart de organisatie niet van wettelijke aansprakelijkheid.

 4. Gevolgen van cyberincidenten zijn niet te overzien
  Veel kantoren onderschatten de risico's. De schade bij een cyberincident is vaak groot: bedrijfsprocessen stagneren, er is kans op reputatieschade of gedupeerden stellen het kantoor aansprakelijk. Dan zijn professionals die je snel op weg helpen en een verzekering die de omzetderving dekt zeer welkom. Daarnaast geldt sinds 1 januari 2016 de Meldplicht Datalekken. Deze meldplicht houdt in dat kantoren direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er sprake is van een ernstig datalek. Wanneer deze melding niet plaatsvindt, kan dit een boete tot gevolg hebben die kan oplopen tot ruim € 800.000 of 10% van de jaaromzet.

 5. Premies zijn betaalbaar
  De premie voor een cyberverzekering is afhankelijk van het gekozen verzekerd bedrag en de omvang van uw bedrijf. Zo past de premie goed bij uw bedrijf en is deze verzekering ook voor kleinere bedrijven betaalbaar.

Bron: Advocatie.nl, Mutsaerts 17 mei 2017

← Terug


Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA Klap Assurantiemakelaars
Home Premie berekenen Voor wie Menu
Live chat