Faq

Veelgestelde vragen en antwoorden over Cyber Protect Cyberrisicoverzekeringen

Algemene vragen

Als u via deze website zelf een berekening maakt of een verzekering sluit, dan handelt u volgens het principe van ´execution only´. Dat wil zeggen dat u van ons, Klap b.v, géén advies krijgt en dat u zelf uw eigen situatie en de marktsituatie beoordeelt en geheel zelfstandig een product kiest dat volgens u het beste bij u past.

Dat is AXA Assistance (handelsnaam van Inter Partner Assistance SA NV), een dochteronderneming van de toonaangevende wereldwijd opererende verzekeraar AXA Groep. De verzekering wordt door volmachtbedrijf Gouda & Bredius opgemaakt en geadministreerd. U ontvangt een polis van Gouda & Bredius en AXA Assistance als 100% drager van het risico.

De premie wordt door Klap bv bij u geïncasseerd. Klap is assurantietussenpersoon en bemiddelt in de Cyber Protect Polis.

In dat geval belt of mailt u rechtstreeks met de specialisten van AXA Assistance die 24 uur per dag 7 dagen per week voor u klaar staan! Naar contactgegevens.

Cyber Protect is een cyberrisicoverzekering, die u en uw gezin beschermt tegen de gevaren van het internet. Deze verzekering biedt wij u 24/7 technische, juridische en financiële ondersteuning in geval van aantasting van uw online reputatie, identiteitsfraude en conflicten met webshops.

Neen, er is een wachttijd van 2 maanden toepassing. Dat is om te voorkomen dat de verzekering wordt aangevraagd voor een bij aanvang van de verzekering bestaande schade of conflict. ´Een brandend huis is ook niet te verzekeren.´

In artikel 2.3 is deze beschreven: "U kunt alleen aanspraak maken op rechtsbijstand als u kunt aantonen dat u de gebeurtenis niet kon voorzien bij het aangaan van de verzekering. Schade die zich openbaart binnen de wachttijd van 2 maanden vanaf het aangaan van het contract, zijn niet verzekerd. In elk geval moet worden vastgesteld dat de verzekerde geen kennis had van het geschil of er geen kennis van kon hebben gehad op het ogenblik van het aangaan van deze verzekering."

Als u de eerste jaarpremie bij het afsluiten van de verzekering via iDeal betaalt, berekenen wij geen eenmalige poliskosten. Dat scheelt u direct € 10. U ontvangt deze kassakorting omdat wij daarmee op een aantal kosten kunnen besparen en dat is ons uiteraard wat waard! In het aanvraagproces kiest u voor ´jaarbetaling´ en ´betalen via iDeal´.

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA Klap Assurantiemakelaars
Home Premie berekenen Wat is het Menu